Election Commission of Maldives

4 އޮޓޯފީޑް ޕޭޕަރ ޝްރެޑަރ ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

26 ފެބުރުއަރީ 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރ:(A)AB-2017/072

4 އޮޓޯފީޑް ޕޭޕަރ ޝްރެޑަރ ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

އިޢުލާނު     

މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، 4 އޮޓޯފީޑް ޕޭޕަރ ޝްރެޑަރ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:(A)AB-2017/062 (19 ފެބުރުވަރީ 2017) އިޢުލާން ބާތިލްކުރިކަން އަންގައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

             29 ޖުމާދަލްއޫލާ 1438

             26 ފެބުރުވަރީ  2017