Election Commission of Maldives

އޮފީސް ފަރުނީޗަރ ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

02 މާޗް 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރ: (A)AB-2017/076

އޮފީސް ފަރުނީޗަރ ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން  

މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، އޮފީސް ފަރުނީޗަރ ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރ:(A)AB-2017/063  (25 ފެބުރުވަރީ 2017) އިޢުލާނު ބާތިލްކުރިކަން އަންގައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

03 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1438

02 މާރިޗު  2017