Election Commission of Maldives

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސެންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

06 ސެޕްޓެމްބަރު 2017, 12:00 އިއުލާން

 ނަންބަރ: (A)AB-2017/243

އިޢުލާނު

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސެންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

 މި ކޮމިޝަނުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސެންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.  

ވީމާ، ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސެންސް މި ކޮމިޝަނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރި ވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 12 ސެޕްޓެމްބަރު 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަށް (ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހިލާލީމަގު) ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.elections.gov.mv ގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާނެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3004461 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  [email protected] އަށެވެ.

15 ޒުލްޙިއްޖާ 1438

 06ސެޕްޓެމްބަރ 2017