Election Commission of Maldives

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ

...
 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 21 ޖުލައި 2005

އިސްވެރިން

  • ވަގުތީ ލީޑަރ: އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • މ. ދޫރިޔާ
  • ހަވަނަ ފަންގިފިލާ

ފޯނު: 7979600

ފެކްސް: 3344774

ވެބްސައިޓް: -

އީމެއިލް: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: ހެނދުނު 09:00 އިން ހަވީރު 15:00 އަށް (އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި)

31 ޖުލައި 2018 ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 3381