?> Election Commission of Maldives

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް

...
 
ރަޖިސްޓްރީކުރި ތާރީހް: 20 ޑިސެމްބަރު 2012

އިސްވެރިން

  • ލީޑަރ : އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިޔާމު މުހައްމަދު 

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • މ.އަރޫދާގެ 
  • 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ
  • މަޖީދީމަގު

ފޯނު:    3003551

ފެކްސް:  3003552

ވެބްސައިޓް:   -

އީމެއިލު: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް :- ހެނދުނު 09:00 އިން ހަވީރު 15:00 އަށް (އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި)

21 ފެބްރުއަރީ 2015 ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 10639