Election Commission of Maldives

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ލޯގޯ އަދި ކުލަ ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅޭ

11th ފެބުރުއަރީ 2019, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު(A)BA-2019/01:

 

އިޢުލާން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ލޯގޯ އަދި ކުލަ ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅޭ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ ރަސްމީ ކުލަ އާއި ލޯގޯ ބަދަލު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައި، ކޮމިޝަނުގެ މިހާރުގެ ރަސްމީ ކުލަ އަދި ލޯގޯ ވަނީ 2019 ޖަނަވަރީ 28 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު އިފްތިތާޙް ކޮށްފައެވެ. ކޮމިޝަނުން ބޭނުންކުރުމަށް މިހާރު ފާސްކޮށްފައިވާ ކުލަ އާއި އެކުލައާ ގުޅިފައިވާ ކުލަތަކަކީ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނެ ކުލަތަކެއް ނޫންކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

މި އިޢުލާނާއެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިހާރު ބޭނުން ކުރާ ކުލަ އާއި ލޯގޯ އެއްކަރުދާސް ކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

06 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440

11 ފެބްރުވަރީ 2019

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ލޯގޯ އަދި ކުލަ