Election Commission of Maldives

ސާވަރ ހާޑް ޑިސްކް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން – އެމެންޑްމެންޓް 1

08 އޮގަސްޓް 2019, 03:00 އިއުލާން

ނަންބަރ: (A)AD-2019/221

އިޢުލާނު 

ސާވަރ ހާޑް ޑިސްކް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން – އެމެންޑްމެންޓް 1

  1. ސާވަރ ހާޑް ޑިސްކް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: (A)DC-2019/213(01 އޮގަސްޓް 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ސަފްހާ ނަންބަރ 6 ގައިވާ އެނެކްސް 2 (ރިކުއަރމަންޓް) އިތުރުވެފައިވާ މައުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު

ޕްރޮޖެކްޓް ނަން

G-013/2019/38

ސާވަރ ހާޑް ޑިސްކް ސަޕްލައިކުރުން

Service Tag

DISK Details

Server Model

Disk Model

Capacity

Quantity

C3FFNW1

7.2K / SATA / 6Gbps / 500GB

Power Edge R420

WD5003ABYX-18WERA0

500GB

2

DKVS72S

15K / SAS / 6Gbps / 300GB

Power Edge R510

ST3300657SS

300GB

1

8DJS72S

10K / SAS / 6Gbps / 600GB

Power Edge R510

ST9600204SS

600GB

2

1LLZYY1

10K / SAS / 6Gbps / 300GB

DELL Power Edge M620

ST300MM0006

300GB

1

3LLZYY1

10K / SAS / 12Gbps / 600GB

EQL PSM4110

ST600MM006

600GB

2

2HS5V72

10K / SAS / 12Gbps / 4TB

EQL PS6100E

ST4000NM0023

4TB

2

2L6N6Q2 / 2L7M6Q2

15K / SAS / 12Gbps / 300GB

Power Edge R740

ST300MP0026

300GB

4

HQD72Y1

SSD / SAS / 12Gbps / 500GB

DELL SC4020

HUSMR1650ASS200

500GB

4

HT29HJ2

10K / SAS / 12Gbps / 600GB

DELL Power Edge M630

HUC101860CSS204

600GB

4

 

2.މި ތަކެއްޗާއި ބެހޭގޮތުން  އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  2019 އޮގަސްޓް 21 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:30 ގެ ކުރިން،  [email protected] އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. މި އިޢުލާނު މިކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް www.elections.gov.mv ގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

3. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 އޮގަސްޓް 22 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  (ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހިލާލީމަގު) ގައެވެ.

 07  ޛުލްޙިއްޖާ 1440

 08 އޮގަސްޓް 2019