ބައި-އިލެކްޝަން

08 ޖޫން 2024

ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން

އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަސް
ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަދަދު
0
އިންތިޚާބުގެ ތާވަލުނިމިފައި